Avaluació i acreditació de competències professionals

Moltes persones han adquirit competències professionals en el seu lloc de treball mitjançant l'experiència professional o la formació no oficial i, per tant, són persones que tenen les competències professionals però no l'acreditació oficial corresponent.

Convocatòria 2021

Informació general

En la convocatòria de 2021, es porta a terme en diversos instituts del Departament d'Educació un nou procés d'avaluació i acreditació de les competències professionals per atendre, durant el primer torn d'oferta, 2.620 persones en 39 àmbits professionals.

S'hi pot presentar tothom qui vulgui obtenir una acreditació oficial, sempre que disposi dels requisits d'experiència professional en algun dels 39 sectors que es convoquen.

Per participar-hi cal emplenar telemàticament la sol·licitud de preinscripció i adjuntar a la mateixa sol·licitud la documentació justificativa dels requisits de participació. Les persones admeses hauran de presentar els documents originals quan el centre ho requereixi.

Per participar en l'avaluació i l'acreditació, els candidats han de complir els requisits següents:

Requisits

Tenir la nacionalitat espanyola o un dels documents següents:

  • certificat de registre de ciutadania comunitària,
  • targeta de familiar de ciutadà de la Unió Europea,
  • autorització de residència o de residència i treball a Espanya en vigor,
  • sol·licitud de protecció internacional prevista a l'article 16 de la Llei 12/2009, de 30 d'octubre, reguladora del dret d'asil i de la protecció subsidiària.
  • Tenir 18 anys per a les unitats de competència de nivell 1 o 20 anys per a les unitats de competència de nivell 2 i 3

Tenir experiència laboral (com a treballador o treballadora assalariat, autònom, voluntari o becari) o haver fet formació, relacionades amb les competències professionals que es volen acreditar. Concretament cal (en els últims 10 anys anteriors a la data de presentació de la sol·licitud de preinscripció:

  • Per a unitats de competència de nivell 1, 2 anys d'experiència laboral amb un mínim de 1.200 hores treballades en total o haver fet almenys 200 hores de formació.
  • Per a unitats de competència de nivell 2 i 3, 3 anys d'experiència laboral amb un mínim de 2.000 hores treballades en total o haver fet almenys 300 hores de formació.
Tot i disposar dels requisits, no poden participar en la convocatòria les persones que ja tenen acreditades les unitats de competència a les quals es volen presentar o disposen d'un títol d'ensenyaments professionals o d'un certificat de professionalitat que les conté.
 
Tampoc no hi poden participar aquelles persones que estiguin inscrites, per a les mateixes qualificacions professionals, a altres convocatòries d'avaluació i acreditació de competències professionals que encara no hagin finalitzat.

Àmbits professionals

Per tal d'incentivar l'acreditació i la qualificació professional dels treballadors de diversos sectors es convoquen les unitats de competència incloses a les qualificacions professionals dels títols d'ensenyaments professionals i dels certificats de professionalitat.

Les unitats de competència tenen com a referent el Catàleg de Qualificacions Professionals de Catalunya.

Els àmbits, els títols de formació professional i les qualificacions professionals que contenen les unitats de competència convocades, així com el nombre de places per a cada àmbit.

Calendari

Termini de preinscripció

Termini de presentació telemàtica de la sol·licitud de preinscripció: del 25 de gener fins el 31 de març de 2021, per al primer bloc d'oferta. La documentació justificativa dels requisits de participació s'adjuntarà a la mateixa sol·licitud de preinscripció.

Inici de les actuacions d'assesorament i avaluació

Cada comissió avaluadora ha d'establir el calendari d'actuacions dins del qual s'ha de completar tot el procediment.

Finalització de les actuacions

Els centres han de concloure el procediment d'avaluació i acreditació de competències professionals no més tard del 31 de desembre de 2021.

Més Informació

Web del Departament d'Educació