Comissió d'absentisme escolar i abandonament prematur de Sants-Montjuïc

En el marc del Pla d’absentisme, s’han creat les comissions d’absentisme escolar i abandonament prematur de districte. Aquestes comissions són l’espai de coordinació i treball per al tractament de l’absentisme escolar en el districte, on participen representants dels centres educatius i serveis implicats. La Comissió d'absentisme de Sants-Montjuïc es va constituir el dia 21 d'octubre de 2009 i va iniciar el pla de treball el curs 2009-2010. El curs 2013-2014 va incorporar la prevenció de l’abandonament escolar prematur al seu pla de treball.

Membres de la comissió Sants-Montjuïc
Càrrec Nom
Presidència
Montserrat Corrius, inspectora d'Educació
Secretaria Amor González, tècnica de la Direcció de Serveis a les Persones.
Àrea d’Orientació i Educació Inclusiva Meritxell Font, tècnica del Consorci d'Educació de Barcelona
Directora d'escola pública
Nanda Botines, Escola Can Maiol
Director d'institut públic Jesús Martín, Institut Consell de Cent
Director centre concertat
Victor Ranera, de Joan Pelegrí
Equip assessorament psicopedagògic Núria Roig, directora EAP / Esther Andujar, treballadora social
Directora territorial serveis socials
pendent
Tècnica de Prevenció i Participació
Ariadna Ros
Guàrdia urbana Antoni Molina
Mossos d'esquadra Gorka Santo
Promotors escolars José Reyes / Luisa Montero

Enllaços

Servei Educatiu de Sants-Montjuïc

Districte Municipal de Sants-Montjuïc