Servei de neteja

La Direcció d’Equipaments Educatius també és responsable de la gestió dels serveis de neteja que treballen per mantenir tots els centres de la xarxa en unes condicions d’higiene excel·lents.

Servei de neteja diària

Més de 1.000 professionals netegen cada dia els diferents espais de més de 300 escoles i instituts:

 • Aules
 • Lavabos
 • Escales, passadissos i zones comunes
 • Despatxos de direcció i administració i sales de mestres
 • Gimnasos i vestidors
 • Entrades, accessos, patis i altres espais exteriors

A través d’un estudi de rendiments, que té en compte la superfície i la intensitat d’ús de les escoles, entre altres factors, es dimensionen les càrregues de treball dels equips de neteja i es determina la dedicació necessària en persones i hores per a cada un dels nostres centres.

Què han de fer les escoles?

La gestió del personal de neteja és responsabilitat del Consorci d'Educació i de les empreses contractades. No obstant això, les direccions de les escoles poden donar indicacions al respecte i marcar tasques prioritàries si ho consideren necessari.

Com ho han de fer?

Les escoles poden traslladar qualsevol incidència, suggeriment o demanda vinculats al servei de neteja diària a la Direcció d’Equipaments del Consorci d'Educació de tres maneres:

 • Omplint el full de sol·licitud i enviant-lo per correu electrònic a serveisgeneralsdee.ceb@gencat.cat.
 • Trucant al telèfon del punt d’atenció, 935511000, seguit d’alguna de les extensions següents: Imma, 6780; Marta, 6798; Fermina, 6856; Sergi, 6585.
 • Complementàriament, es pot contactar per correu electrònic o per telèfon amb el referent tècnic de zona corresponent.

Com es gestiona la resposta?

Una vegada feta la sol·licitud, és el referent tècnic de zona corresponent qui ha de gestionar els detalls de la intervenció amb la direcció del centre.

Podeu consultar aquí qui és el referent tècnic de zona assignat al vostre centre.

A més a més, podeu saber quin és l’estat de la vostra petició accedint, amb el vostre usuari i contrasenya, al Gim.

Brigades especialistes

Periòdicament, amb una freqüència diferent en funció de les necessitats, una brigada especialista, amb els coneixements necessaris en l’ús d’equips i productes adequats i homologats, acudeix a cada centre per fer neteges exhaustives de:

 • Persianes
 • Vidres
 • Espais de difícil accés
 • Interiors del mobiliari

Què han de fer les escoles?

Per norma general, el Consorci d'Educació ja preveu quines són les característiques i les necessitats dels centres, i en pot fer una planificació orientativa. Però, a vegades, els centres poden identificar necessitats que no estaven previstes, i que s’atenen sota demanda.

En qualsevol dels casos, el referent tècnic de zona es posa en contacte amb les direccions per consensuar la data que millor convingui i coordinar la intervenció dels equips especialistes, amb l’objectiu de no alterar el funcionament normal del centre.

Com ho han de fer?

Les escoles poden traslladar qualsevol incidència, suggeriment o demanda vinculats al servei de neteja especialitzada a la Direcció d’Equipaments del CEB de tres maneres:

 • Omplint el full de sol·licitud i enviant-lo per correu electrònic a serveisgeneralsdee.ceb@gencat.cat.
 • Trucant al telèfon del punt d’atenció, 935511000, seguit d’alguna de les extensions següents: Imma, 6780; Marta, 6798; Fermina, 6856; Sergi, 6585.
 • Complementàriament, es pot contactar per correu electrònic o per telèfon amb el referent tècnic de zona corresponent.

Com es gestiona la resposta?

Una vegada feta la sol·licitud, és el referent tècnic de zona corresponent qui ha de gestionar els detalls de la intervenció amb la direcció del centre.

Podeu consultar aquí qui és el referent tècnic de zona assignat al vostre centre.

A més a més, podeu saber quin és l’estat de la vostra petició accedint, amb el vostre usuari i contrasenya, al Gim.

Inspeccions de neteja en cuines, menjadors, megatzems d'aliments i rebosts, etc. 

Per tal de garantir unes bones condicions d’higiene als espais més delicats, com ara cuines, menjadors, magatzems, etc., el Consorci hi duu a terme inspeccions de neteja de forma periòdica.

Es tracta d’inspeccions que es fan sense notificació prèvia. Un biòleg o biòloga acudeix al centre per revisar l’estat de les instal·lacions en dos moments diferents:

 1. Al matí o al migdia, per comprovar que els productes i els materials de neteja empleats i els protocols aplicats són els adients.
 2. A la tarda, per assegurar, a través de contrastos ATP, l'absència d’agents biològics i bacteriològics que puguin suposar un risc per a la salut de les persones.

En cas de detectar alguna anomalia durant la visita, el Consorci avisa el centre i, en cas necessari, pot fer recomanacions de millora. En aquests casos, també es fa una segona visita de seguiment per comprovar que les mesures plantejades s’han implementat i que els factors de risc s’han neutralitzat.

En el cas d’un segon positiu durant la inspecció de seguiment, es convoca una reunió amb les persones responsables de l’empresa de cuina, la direcció del centre i el personal de la Direcció d’Equipaments per analitzar en profunditat el cas i acordar possibles solucions i mesures d’actuació immediates.

Què han de fer les escoles?

Respecte d’aquest tipus d’intervenció, les escoles no han de fer cap actuació especial.