Camp d'Aprenentatge de Barcelona

El Camp d'Aprenentage de Barcelona és un servei del Departament d’Educació, gestionat pel Consorci d’Educació de Barcelona, format per professionals del món educatiu que ofereix als centres educatius i a altres institucions la possibilitat de desenvolupar, amb l’alumnat, projectes de treball innovadors per a l’estudi de la ciutat de Barcelona.

Camp d'Aprenentatge de Barcelona

Mare de Déu del Coll, 41-51 ·

08023 Barcelona

Tel. 932133514

Mòbil 675788564