Identitat corporativa del Consorci d'Educació

Aquests manuals d’aplicació de la imatge corporativa presenten el conjunt de línies que fixen i reforcen la identitat corporativa del Consorci d’Educació de Barcelona.

Inclouen la identificació de colors, les tipografies, l’organització visual de pàgines i altres elements, que permeten mantenir la continuïtat visual i el reconeixement de la marca a través de totes les manifestacions físiques, des dels documents més bàsics de la papereria, les publicacions o el material de difusió, fins als senyals, la cartelleria, etc.

Com a norma general, tots els documents i el material gràfic que s'editen i difonen des del Consorci d’Educació de Barcelona, han de seguir el conjunt de normes que s’especifiquen en aquests manuals de la imatge corporativa, tant pel que fa a la presència del logotip, com a la línia gràfica que cal aplicar-hi. Aquestes normes afecten també les col·laboracions amb altres institucions o entitats.En totes les publicacions s’ha de mostrar clarament el logotip del Consorci d’Educació de Barcelona.

Properament publicarem la informació relativa a la imatge corporativa dels serveis educatius i dels centres educatius públics de la ciutat.

Manuals

Logotip

 

Color

B/N

Símbol

simbol blau

simbol negre

Logotip

logotip blau amb text

logotip negre amb text

Descàrregues de fitxers

 

Color

B/N

Logotip

Horitzontal

 

Logotip

vertical

Logotip reduit per a encapçalaments de documents autoeditables

Símbol

Documents autoeditables

 

Plantilla

Mostra

Presentacions de powerpoint

 

Documents bàsics de text

 

Senyalística temporal d'obres

 

Manual

Descàrrega de fitxers

Manual, plantilles i icones per a la senyalista d'obres