Factura electrònica

Segons la Llei 25/2012, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, a partir del 15 de gener de 2015, les factures que es presentin davant les administracions públiques han de ser electròniques i s'han de presentar en un dels punts generals d'entrada de factures electròniques.

Per tal de donar tota la informació sobre la facturació electrònica el Departament d’Economia de la Generalitat de Catalunya facilita una web on trobareu tots els continguts relacionats amb aquesta nova normativa que us seran d’utilitat.

Web de la Generalitat de Catalunya sobre la factura electrònica


En aquest web trobareu entre altres informacions:

1. Els codis DIR3 del Consorci, una de les dades obligatòries per tal de confeccionar la factura electrònica:

ENTITAT CIF DIR 3

Consorci d'Educació de Barcelona

Q0801205F A09006457
OFICINA COMPTABLE DIR 3

Consorci d'Educació de Barcelona

A09006457
ÒRGAN GESTOR DIR 3

Consorci d'Educació de Barcelona

A09006457
UNITAT TRAMITADORA
DIR 3

Consorci d'Educació de Barcelona

A09006457

2. L'enllaç del punt general d’entrada de factures de la Generalitat, on podreu generar i lliurar factures i suport als proveïdors

 

3. La bústia de lliurament manual, per tal d'enviar les factures electròniques i consultar l'estat de tramitació de forma senzilla i gratuïta.

Durant el procediment de lliurament de factura a través de la bústia de lliurament, us demanarà un correu electrònic. Un cop finalitzat el procediment us informarà de l’estat de la transacció efectuada, incloent entre altres dades el número de registre.

Si heu informat el correu electrònic rebreu notificacions del registre de la factura on se us informarà dels canvis d’estat de la tramitació de la factura.