Torna

Descripció organigrama

El primer nivell de l’estructura organitzativa del Consorci d’Educació és la Gerència de la qual en depenen cinc direccions, tres àrees d'acció educativa i també les direccions dels centres educatius públics de la ciutat que, enguany, són 306 direccions. Per la seva banda, La Gerència es coordina amb la Inspecció educativa de Barcelona.

Aquestes són les cinc direccions de l’estructura executiva del Consorci: 

 • Direcció de Recursos Corporatius
 • Direcció de Comunicació i Relacions Institucionals
 • Direcció d'Equipaments Educatius
 • Direcció d'Ensenyaments Postobligatoris i de Règim Especial
 • Direcció d'Atenció a la Comunitat Educativa

 

De la Direcció de Recursos Corporatius en depèn:

 • Àrea de Recursos Humans i Organització
 • Gestió Econòmica
 • Serveis Jurídics

 

La Direcció de Comunicació i Relacions institucionals no té subestructura.

 

De la Direcció de Manteniment i Serveis Generals en depèn:

 • Manteniment i Serveis Generals
 • Reformes, Ampliacions i Millores
 • Nova Construcció
 • Equipaments per a la Nova Escolarització

La Direcció  d'Ensenyaments Postobligatoris i de Règim Especial no té subestructura.

De la Direcció d'Atenció a la Comunitat Educativa en depèn:

 • Atenció i Tràmits de l'Administració Educativa
 • Gestió del Procés d'Escolarització
 • Sistemes d'Informació i Disseny de Processos
 • Tecnologies de la Informació i la Comunicació

 

Àrees que depenen directament de la Gerència

 • Àrea de Servei d'Educació i Territori. Aquesta àrea conté 10 coordinacions territorials
 • Àrea d'Innovació, Programes i Formació. D’aquesta àrea en depenen les 10 direccions dels Centres de Recursos Pedagògics, el Camp d’Aprenentatge i els equips de Llengua, Interculruralitat i Cohesió Social.
 • Àrea d'Educació Inclusiva. D’Aquesta àrea en depenen les 10 direccions dels Equips d’Assessorament Psicopedagògic i les direccions del 3 serveis educatius específics