Torna

Els 30 instituts públics de la ciutat es reuneixen per redefinir les línies de futur que ofereixen formació professionalitzadora

11/10/2021

El Consorci d’Educació ha reunit tots els instituts públics de la ciutat que ofereixen formació professionalitzadora per compartir les línies estratègiques de treball, proposar la creació de xarxes de centres per sectors professionals i crear una oferta integrada per a la capacitació professional de l’alumnat. En la trobada hi han participat 123 professionals de 26 centres d'Fp i 4 d’ensenyaments artístics. La formació professionalitzadora es consolida com una opció formativa de futur i aquest curs s’ha evidenciat amb un increment de la demanda tant a grau mitjà com a grau superior.

La Fàbrica de Creació del Fabra i Coats, a Sant Andreu, va reunir el dijous a 123 professionals procedents dels equips directius i dels referents de les famílies professionals de tots els centres de formació professionalitzadora de la ciutat, que van participar en la jornada “Formació professionalitzadora. Dibuixem el futur”. En la sessió de treball es van redefinir les línies estratègiques de la formació professionalitzadora a Barcelona, que passen per garantir la plena continuïtat de l’alumnat després dels ensenyament obligatoris, la planificació d’una oferta integrada amb visió de ciutat i per sectors estratègics, i per això la proposta de creació de xarxes de centres per sectors professionals.

L’increment de la demanda en els estudis de formació professionalitzadora exigeix aquesta redefinició de les seves línies de treball, ja que és una realitat consolidada com opció formativa de futur i cada cop té més demanda a la nostra ciutat, com s’ha demostrat aquest curs 2021-2022.

La redefinició de les línies de futur també contempla la creació d’un Pla director de centres d’ensenyaments postobligatoris i la renovació metodològica en aquests ensenyaments. Els itineraris de la formació professionalitzadora han de possibilitar que tots els alumnes que hi accedeixen puguin arribar a la plena capacitació professional, sigui quin sigui el seu punt de partida competencial, acadèmic i personal.

 

Oferta integrada per a la plena capacitació professional

La formació professionalitzadora ha de permetre visualitzar un itinerari formatiu que porti a l’excel·lència i a l’especialització, és per això que es planifica una oferta integrada per a la plena capacitació professional dels joves.

La nova de llei de la formació professionalitzadora contempla diferents tipus de formacions que van des dels cursos d’especialització (entre 600 i 800 hores), als cicles formatius (2.000 hores), els certificats de professionalitat (entre 300 i 600 hores), les unitats de competència (entre 90 i 100 hores) i les microformacions (entre 30 i 50 hores).

Es busca el reconeixement i acreditació de les competències, amb formació continuada i formació ocupacional. Els centres educatius tenen un paper important en l’orientació de l’alumnat per estimular-lo i acompanyar-lo en l’elecció d’aquest itinerari formatiu més adaptat a cada alumne.

 

Xarxa de centres per sectors professionals

S’ha proposat als professionals l’organització de la formació professionalitzadora a partir de xarxes de centres i al voltant de sectors professionals que s’acabaran perfilant amb les seves aportacions. Es treballarà per àmbits de coneixement com per exemple l’àmbit digital, l’esportiu, l’alimentari, l’empresarial o el biosanitari, entre d’altres.

Aquestes xarxes no seran tancades i podran treballar en projectes connectats entre ells. Es proposa la participació d’empreses, universitats i centres de recerca, i tindrà en comte el reconeixement de sectors transversals (idiomes, digitalització o gestió administrativa i comercial) que possibiliten la servitització.

El treball en xarxa afavorirà la planificació amb lògica del sector, rendibilitza els recursos, maquinària i infraestructures i facilita el coneixement compartit dels equips docents i directius, tot presentant l’oferta de manera més visible i orientadora per a l’alumnat. També podrà atraure la inversió dels agents rellevants del món empresarial.