Nomenaments telemàtics de la borsa de treball del Departament d'Educació

Un cop formeu part de la borsa de treball del Departament d'Educació, cal consultar els nomenaments telemàtics per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent i per a la compactació de les vacants i substitucions.

Propers nomenaments telemàtics

Els nomenaments es faran habitualment els dilluns, dimecres i divendres. 
Franges horàries de connexió: Dilluns de 13.30 a 14.30 i dimecres i divendres de 12 a 13 h.

A partir de l'1 de setembre de 2021, els nomenaments telemàtics són ordinaris. Els nomenaments telemàtics previstos abans de l’inici del període lectiu són els dies següents:

  • Dimecres 1 de setembre
  • Divendres 3 de setembre
  • Dimecres 8 de setembre

A partir de l’inici del període lectiu, el 13 de setembre, els nomenaments telemàtics es duen a terme els dilluns, dimecres i divendres de cada setmana.

Consulteu la franja horària de connexió a l’apartat Dies d’adjudicació i franja horària, dels webs dels serveis territorials corresponents.

 

Nomenaments de primària

Convocatòria dels actes de nomenaments 

Nomenaments de secundària i règim especial

Convocatòria dels actes de nomenaments