Permisos gestionats per la Direcció de Recursos Corporatius del Consorci

El personal adreçarà la instància signada i la documentació acreditativa a rh_atencioprofessionals.ceb@gencat.cat, indicant a l’assumpte del correu el permís sol·licitat.