Sol·licitud de baixa temporal o comunicació de no disponibilitat de les borses de docents i PAS

Cal fer constar que els docents que pertanyen a la borsa de personal interí/substitut per gestionar la NO disponibilitat us recordem que durant aquest curs escolar s'ha posat en marxa l'aplicació Autogestió de la disponibilitat, que permet al personal inclòs a la borsa de treball del personal interí docent gestionar la pròpia disponibilitat a la borsa en qualsevol moment del curs escolar, sempre que no tingui un nomenament vigent ni se li hagi ofert una vacant o substitució.

Aquest formulari és d’ús exclusiu pel personal amb vinculació: Docent Ajuntament, PAS Ajuntament i PAS Generalitat.

Pel que fa al personal amb vinculació Docent Generalitat:
- Cal que ho informeu a través de l’aplicació d’Autogestió de la disponibilitat. Teniu més informació al següent enllaç del web del Departament d’Educació.
- Les persones que es trobin de baixa per accident laboral o maternitat o paternitat no han d’utilitzar aquesta aplicació sinó que, en cas que obtinguin un nomenament, han d’adreçar-se als serveis territorials per sol·licitar la baixa temporal i acreditar la seva situació a la bústia desenvolupament.ceb@gencat.cat

Formulari

Dades personals del/la treballador/aDades laborals del/la treballador/aDades de la sol·licitud de baixa temporal o disponibilitat de la borsa de personal
* Els camps marcats amb asterisc són obligatoris.


Informació bàsica sobre protecció de dades de caràcter personal, en compliment del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016)
Responsable: Consorci d’Educació de Barcelona
Finalitat: La finalitat d’aquest fitxer és la gestió de les dades del personal contractat pel Consorci d'Educació de Barcelona. (+info: http://www.edubcn.cat/ca/)
Legitimació: Missió d’interès públic, en compliment de les competències que la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona atribueix al Consorci d’Educació de Barcelona.
Destinataris: Es poden fer cessions de dades a la Seguretat Social.
Drets: Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o supressió, limitació o oposició al tractament i portabilitat mitjançant els formularis electrònics que trobareu a http://www.edubcn.cat/ca/el_consorci/proteccio_de_dades_personals. Informació addicional: Podeu trobar més informació a http://www.edubcn.cat/ca/el_consorci/proteccio_de_dades_personals.